bygg21 Signaturen
Signatur for en effektiv bygge- og eiendomsnæring

Signeringen er i gang!

På en fullsatt båt i Arendal hadde Bygg21 i dag gleden av å samle ledere fra bygge- og eiendomsnæringen til å dele egne erfaringer med «Beste Praksis» i sine virksomheter, i tillegg til at de fikk muligheten til å være de første i bransjen som viser handling ved å signere «Bygg21-signaturen».

Jon Sandnes fra BNL – Byggenæringens landsforening fikk æren av å være den aller første som skrev under på at organisasjonen han leder vil implementere beste praksis for å bidra til at byggenæringen stadig utvikler seg i ønsket retning de kommende årene.

– Jeg er veldig takknemlig for at vi i BNL fikk æren av å være de første til å signere denne kampanjen. Beste praksis hjelper oss daglig når vi rådfører oss med medlemmer i våre 15 bransjeforeninger. Byggenæringen er sentral for at Norge skal bli et mer bærekraftig og sirkulært samfunn.

Også Heidi Wolden i Kruse Smith, Truls Nergaard i Storebrand Eiendom, og styreleder i Norgeshus JOS-bygg, Jon-Olav Sigvartsen signerte på båten, etter å ha deltatt i en paneldebatt ledet av Sverre Tiltnes, direktør i Bygg21.

Statssekretær Thorleif Fluer Vikre i Kommunal- og moderniseringsdepartementet innledet arrangementet med å takke Bygg21 for kjempedugnaden som har munnet ut i konkrete og praktiske tiltak for å styrke næringen.

- Nå gjelder det at bedriftene følger opp gjennom å signere på Bygg21-signaturen og vise at de tar i bruk Beste praksis og anbefalingene som Bygg21 har definert gjennom et bredt samarbeidsprosjekt i næringen, sa Vikre.

Signeringen fortsetter videre på Blom Restaurant i Arendal – hvor en rekke bedriftsledere vil stå i kø for å signere for sin bedrift.

Direktør i Bygg21, Sverre Tiltnes, gleder seg til fortsettelsen.

– Endelig er vi i gang med signaturkampanjen, sa Tiltnes. - Målet er 400 signaturer i løpet av høsten.