bygg21 Signaturen
Signatur for en effektiv bygge- og eiendomsnæring

Over hundre har signert!

Mer enn 100 aktører innen bygge- og eiendomsbransjen i Norge har underskrevet på Bygg21-signaturen i løpet av den første måneden etter lansering.

En god start selv om det gjenstår 300 signaturer, sier direktør Sverre Tiltnes i Bygg21.

Bygg21-signaturen er en underskriftskampanje som er åpen for samtlige selskaper i bygge- og eiendomsnæringen. Ved å signere på kampanjen viser aktørene at de vil jobbe med én eller flere av de konkrete tiltakene Bygg21 de siste fire årene har jobbet frem for å få en mer lønnsom og bærekraftig næring.

- Bare begynnelsen
Tiltnes påpeker at de ennå ikke er i mål. Kampanjen er ferdig 4. desember 2019, og markerer avslutningen på fem års Bygg21-samarbeid.

- Det er kjempegøy at vi har nådd 100 så fort. Samtidig er i dialog med nesten like mange som vi vet signerer i nær fremtid. Men dette er ikke noen sovepute. Vi er fast bestemt på å skape den kraften som ligger i at 400 virksomheter vil bruke og dele beste praksis for økt effektivitet og bærekraft, sier han.

Tiltnes påpeker også at kampanjen er et samarbeidsprosjekt og understreker hvor viktig det er at alle bidrar.

- Bransjen har en kostnadsutfordring og må ta felles ansvar for å bidra til en konkurransedyktig næring. Bygg21-signaturen er et symbol på at man vil være med på dette bidraget. Vi har fortsatt plass i det gode selskap.

HAMSTO (Hammerø & Storvik Prosjekt AS) signerte Bygg21-signatur nummer 100. HAMSTO er totalleverandør innen prosjektadministrasjon og -ledelse i Ålesund, Molde og Kristiansund.

- Bygg21signaturen ga vår pågående revisjon av internsystemer forsterket kraft. Vi forventer at aktiv bruk av fasenormen «Neste Steg» vil bli til stor nytte for oss selv, og ikke minst våre kunder og samarbeidspartnere, sier daglig leder Dordi M Storvik i HAMSTO

- Statsråden oppfordrer virksomhetsledere
Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland forventer at virksomhetsledere tar i et tak og støtter opp om anbefalingene fra Bygg21 ved å gi sin signatur.

- Bygg21s anbefalinger har blitt til gjennom en kjempedugnad der over 100 dyktige fagfolk fra alle deler av bygge- og eiendomsnæringen har deltatt. Det er gledelig at 100 bedrifter allerede har gått foran ved å støtte opp om dette arbeidet. Jeg håper samtlige virksomhetsledere i næringen som ennå ikke har gjort det, er sitt ansvar bevisst og signerer, sier Monica Mæland, kommunal- og moderniseringsminister.