bygg21 Signaturen
Signatur for en effektiv bygge- og eiendomsnæring

Signatur for en effektiv bygge- og eiendomsnæring

Ved å signere bekrefter du at din bedrift vil støtte opp om bruk av beste praksis definert av Bygg21 for en mer bærekraftig, produktiv og kostnadseffektiv næring.

Bilde av Monica Mæland, Kommunal- og moderniseringsminister
Anbefalingene fra Bygg21 har blitt til gjennom en kjempedugnad der over hundre dyktige fagfolk fra alle deler av bygge- og eiendomsnæringen har deltatt. Nå er det opp til hver enkelt virksomhet å signere på at de vil støtte opp om beste praksis definert av Bygg21. Hvis alle bidrar er jeg overbevist om at vi kan redusere byggekostnader, sikre raskere boligbygging og sørge for at næringen utvikler seg på en bærekraftig måte. Startskuddet for signaturkampanjen går under Arendalsuka. Jeg håper samtlige virksomhetsledere i næringen er sitt ansvar bevisst, går inn på bygg21signaturen.no og bekrefter at de vil jobbe for en konkurransedyktig og bærekraftig bygge- og eiendomsnæring.

Monica Mæland, Kommunal- og moderniseringsminister

Foto: Torbjørn Tandberg

Bilde av Harald V. Nikolaisen, Adm. direktør i Statsbygg
Gjennom arbeidet i Bygg21 har alle deler av næringen gitt sine praktiske råd om hva som skal til for å få en mer kostnadseffektiv gjennomføring av bygge prosjekter. Vi i Statsbygg har på flere områder sett effekten av å planlegge bedre og tenke mer industrielt. Målet om å få til en 20% kostnadsreduksjon er absolutt innenfor rekkevidde.

Harald V. Nikolaisen, Adm. direktør i Statsbygg

Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien/Statsbygg

Bilde av Morten Grongstad, Konsernsjef i AF Gruppen
God samhandling og industrialisering handler om rett organisering og kompetanse og riktig bruk av digitale verktøy. Bygg21s veiledere beskriver kombinasjonen av disse elementene på en relevant og praktisk måte.

Morten Grongstad, Konsernsjef i AF Gruppen

Foto: AF Gruppen

Bilde av Katharina Bramslev, Daglig leder i Grønn Byggallianse
Vi har alle et ansvar for å utvikle norsk bygge- og eiendomssektor slik at hensyn til miljø og bærekraft skal bli det selvfølgelige valget. Bygg21s ti kvalitetsprinsipper for gode bygg og områder hjelper oss et godt stykke på vei. Nå er det viktig at alle aktører i bransjen slutter seg til prinsippene.

Katharina Bramslev, Daglig leder i Grønn Byggallianse

Foto: Grønn Byggallianse

Bilde av Daniel Siraj, Konsernsjef i OBOS
Beste praksis utviklet av Bygg21 vil hjelpe oss i arbeidet med å industrialisere mer, få ned kostnadene og bygge kvalitetsboliger til fornuftige priser.

Daniel Siraj, Konsernsjef i OBOS

Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

Disse har allerede signert

 • Asplan Viak
 • AF Gruppen
 • APX systems AS
 • Aase Utvikling AS
 • Advokatfirmaet Føyen Torkildsen
 • Advokatfirmaet Grette AS
 • Advokatfirmaet Seland Orwall
 • Alliance arkitekturstudio AS
 • BIM Verdi as
 • BNL – Byggenæringens Landsforening
 • Backe
 • Bundegruppen
 • Byggevareindustriens Forening
 • COWI
 • Catenda
 • Co in Utvikling AS
 • Cobuilder AS
 • Construction City Cluster AS
 • Cushman & Wakefield Realkapital
 • Drammen Kommune Eindomsutvikling AS
 • Fagskolen Oslo Akershus
 • Fellesforbundet
 • Fritzøe Eiendom
 • Fræna kommune
 • GS1 Norway
 • Gausdal Landhandleri AS
 • Gevir Group
 • Glava AS
 • Glavatech AS
 • Grape Architects
 • Grønn Byggallianse
 • Hanba AS
 • Heidrun Hus As
 • Hesselbergtak AS
 • Holte as
 • Hovedorganisasjonen Virke/Bygg & Anlegg
 • Hundholmen Byutvikling AS
 • Hunton Fiber AS
 • Høyere Yrkesfaglig Utdanning AS
 • Isola
 • JM Norge
 • JOS Bygg AS – Norgeshus
 • Jærentreprenør
 • Kruse Smith AS
 • LINDAL GRUPPEN AS
 • Lindal Treindustri As
 • Logiq AS
 • Mallin Eiendom AS
 • Mest bygg as 997 801 288
 • Metier OEC
 • Mobile Worker AS
 • Moelven Modus
 • Multiconsult
 • NTI AS
 • NTNU, Insitutt for bygg- og miljøteknikk
 • Nelfo
 • Neptune Properties
 • Norgips Norge AS
 • Norsk Byggtjeneste
 • Norsk Eiendom
 • Norske Boligbyggelags Landsforbund
 • Novium Eiendom AS
 • Optimera As
 • Oslo Areal As
 • Paal Kahrs Eiendom AS
 • RIF - Rådgivende Ingeniørers Forening
 • Rutheim AS
 • SBI Design AS
 • Saint-Gobain Byggevarer AS
 • Smart Construction Cluster
 • Solon Eiendom ASA
 • Standard Norge
 • Statsbygg
 • Stavanger kommune
 • Stor-Oslo Eiendom AS
 • Storebrand Eiendom
 • Strand hage service
 • Systemair AS
 • Sønnico AS
 • Talde Prosjektstyring as
 • Trefokus AS
 • Varig Technologies AS
 • Veidekke
 • Vixel AS
 • buildingSMART Norge